Tender- en contractvereisten gerelateerd aan planning

Author Archive

Tender- en contractvereisten gerelateerd aan planning

De rol van een project controls professional is in veel opzichten beïnvloed door de tender- of contractvereisten gerelateerd aan planning. Ik zal voor de gemakkelijkheid verder verwijzen naar “schedule requirements”.  Aan de kant van de projecteigenaar is je expertise mogelijks nodig om deze vereisten op te stellen zodat de aannemers hieraan moeten voldoen. Aan de aannemers’ kant zal je er op moeten toezien dat het bod overeenkomt met de tender vereisten. In een latere fase, tijdens de uitvoering van het contract, zal je er over moeten waken dat alle acties en doorgestuurde documentatie overeenstemt met de vereisten.  Maar wat kan je terugvinden in deze vereisten en waar moet je op letten? Deze blog is Engelstalig.

Gert Truyensby Gert Truyens

Read more

Primavera P6 en het langste pad

Er komt meer kijken bij het tonen van hét kritieke pad in Primavera dan je projectmanager zich kan voorstellen. Met Primavera kan je bepaalde instellingen wijzigen om om te definiëren welke activiteiten kritiek zijn: je kan een drempelwaarde voor de totale float definiëren of kiezen voor het langste pad in plaats van een op total float-gebaseerd kritiek pad.

Waarschijnlijk ben je geïnteresseerd in alle activiteiten die een bepaalde mijlpaal behalen. En het is veel logischer om het langste pad naar deze mijlpaal te bewaken in plaats van het kritieke pad bepaald door totale float. Deze zeer nuttige optie is echter een beetje verborgen in Primavera P6 en ik wil het graag met je delen! Het is een methode die ik gebruik voor ELK PROJECT. Deze blog is engelstalig.

Gert Truyensby Gert Truyens

Read more

Hou je planning Lean met Oracle Prime

Critical Path Method (CPM)-schema’s hebben de wereld van projecten al lange tijd bestuurd. Gelet op de voordelen van CPM is dat begrijpelijk, niet? Ze bieden een breder beeld van het project, maken scenario- en wat-als-analyses, risico-, vertragings- en kritieke pad-analyses mogelijk. Ze zijn nuttig voor het beoordelen van de resourcebehoeften, ze voorzien het team van vervaldata voor het bestellen van lange leaditems en maken het mogelijk om risico’s voor onvoorziene gebeurtenissen op te nemen. Deze blog is Engelstalig.

Gert Truyensby Gert Truyens

Read more

Kwaliteit van de Planning: Technische Vereisten (UK)

As consultants, we frequently come across schedules of substandard quality. You’ve probably seen our top-picks of mistakes as well: overuse of SF-relationships, too many constraints or even the absence of links between the activities. We receive requests to perform a schedule quality analysis more often these days, so it seems that the market starts understanding the importance of quality standards.

Gert Truyensby Gert Truyens

Read more

5 Redenen waarom je planning negatieve total float bevat

Elke planner wordt regelmatig en soms onverwacht geconfronteerd met negatieve total float in planningen. Dit gebeurt vaker dan men zou willen. En elke keer is dit het begin van een zenuwslopende zoektocht naar de oorzaak. In deze post sommen we de 5 meest waarschijnlijke oorzaken op die je moeten helpen bij het zoeken. Deze blog is Engelstalig.

Gert Truyensby Gert Truyens

Read more

Kalenders en total float in Primavera P6

Kalenders kunnen een impact hebben op de total float-activiteiten en dus op het kritieke pad. Dit lijkt op het eerste zicht misschien wat verwarrend, maar als je eenmaal begrijpt hoe Primavera hier mee omgaat, is het logisch.  Deze blog is engelstalig.

Gert Truyensby Gert Truyens

Read more

Het profiel van een Planning Engineer

Bij veel bedrijven die betrokken zijn bij grootschalige projecten, heb ik gemerkt dat projectingenieurs voor gelijk welk project en voor veel verschillende rollen in dienst kunnen worden genomen. Het leek mij dat er weinig aandacht werd besteed aan de vraag hoe goed de nieuwe rol wel paste bij het talent, de vaardigheden en de persoonlijkheid van de projectingenieur. Dus het is het lot dat beslist of iemand een diensthoofd, calculator, budgetschatter, ingenieur veiligheid & preventie of … planningsingenieur wordt! Net als jij, heb ik behoorlijk wat mismatches gezien en dit zou je niet moeten verbazen. Ingenieur zijn omdat je in deze richting bent afgestudeerd, wist je persoonlijkheid en overheersende vaardigheden niet uit. Deze blog is Engelstalig.

Gert Truyensby Gert Truyens

Read more