Waarom heb ik een scheduling tool zoals Microsoft Project nodig?

Author Archive

Waarom heb ik een scheduling tool zoals Microsoft Project nodig?

Deze blog post behoort tot onze serie Essentials of Data-driven Project Management.

Data driven projectmanagement

De taak van een projectmanager is in essentie niets anders dan het nemen van allerlei beslissingen die het verloop en het resultaat van het project beïnvloeden.

Dat klinkt eenvoudig, maar projecten hebben een aantal typische eigenschappen die het nemen van zulke beslissingen compliceren:

  1. Projecten zijn per definitie eenmalig en uniek en daardoor onderhevig aan heel wat onzekerheid.
  2. Typisch werken meerdere mensen samen aan projecten, vaak ook mensen die niet op lange termijn samenwerken en waar geen zuiver hiërarchische relatie tussen bestaat.
  3. Projecten hebben vaak een deadline die zorgt voor tijdsdruk.

Goede projectmanagers hebben vaak een sterk ontwikkeld buikgevoel, maar toch zijn wij overtuigd dat beslissingen best genomen worden gebaseerd op observaties en data. Hoe we data kunnen omvormen in de juiste inzichten en de juiste beslissingen om uw project succesvol te maken, wel dat is onze specialisatie.

Wat is planning?

Een project bestaat typisch uit een hele resem activiteiten die door verschillende mensen worden uitgevoerd. Hierbij hebben deze projectteamleden een grote graad van autonomie om hun werkzaamheden uit te voeren. Toch, mogen we bij projecten nooit vergeten dat activiteiten met elkaar in relatie staan en dat het project in zijn geheel een deadline heeft. Iemand moet dus erover waken dat al deze activiteiten elkaar opvolgen zodat het project succesvol kan opgeleverd worden.

Dat is exact de sterkte van een sterke planning in een tool zoals Microsoft Project. Door gebruik te maken van de kritieke pad methode wordt de verwachte einddatum van een project berekend en bewaakt. Planningssoftware zal voor elke activiteit berekenen hoeveel marge deze heeft. De activiteiten met de kleinste marge worden kritiek genoemd en verdienen de aandacht van de data-driven projectmanager.

Dynamisch

In Excel kan ik toch ook rekenen? Juist, maar een tool zoals MS Project heeft twee grote voordelen om een project te plannen. Ten eerste is het gemaakt om te plannen en zijn volgorderelaties, resources, GANTT charts, … zeer eenvoudig te gebruiken. Geen reden om deze in Excel na te bouwen. Na een goede opleiding is Microsoft Project echt wel effectiever en efficiënter om een goede planning op te stellen. Ten tweede, en belangrijker, MS Project is van nature dynamisch. Van zodra er een vertraging optreedt binnen een project, wordt deze geregistreerd en zal de rest van het project herrekend worden.  Hoeveel is er afgeweken van het originele plan? Zijn er andere activiteiten kritiek geworden? Haal ik mijn deadlines nog? Allemaal inzichten die onmiddellijk aanwezig zijn en die de projectmanager in staat stellen om de juiste beslissing te nemen, gebaseerd op data, wel te verstaan.

Activiteiten vs. taken

De activiteiten van een project hebben als doel hebben om de “flow” van het project te modelleren en de voortgang te bewaken. De kritieke pad methode is de laatste decennia minder geschikt gebleken om een dagdagelijkse werkverdeling voor het projectteam op te stellen en op te volgen. De planning  wordt dan snel te gedetailleerd of te veel aanzien als micro-management. Andere oplossingen bestaan (zie bv. blog lean) om detailtaken te plannen. Maar dit doet geen afbreuk aan het enorme belang van traditioneel plannen om het overzicht te bewaken en uw projectdoelstellingen te behalen. Meer taak-gedreven systemen en traditionele planning zijn geen “of-of” verhaal, maar een “en-en” verhaal.

Besluit

Om een project succesvol te sturen worden beslissingen van de projectmanager best gebaseerd op observeerbare data. Planning is één van de belangrijkste fundamenten voor data-driven project management. Een dynamische planning zal de projectmanager waardevolle inzichten geven zodat hij / zij het project naar succes kan leiden.

Stijn Van de Vonderby Stijn Van de Vonder

Lees verder

Hoe field disconnect overkomen in bouwplanning

Deze blog is Engelstalig.

Do you also feel that sometimes project scheduling is a theoretical exercise that has little to no connection with the actual field work on site? Many site managers and field workers currently have this feeling and show low commitment to whatever a planning engineer produces.

As planning professionals, we surprisingly agree with this premise. Being self-critical, this situation, which we will call field disconnect, is arguably the biggest issue we face in construction planning nowadays.

In this blog post, we will analyze how we ended up in this situation, but more importantly how we believe it should be fixed.

Stijn Van de Vonderby Stijn Van de Vonder

Lees verder
Buffer vs Float

Een tijdsbuffer is niet hetzelfde als Total Float

Wie is de eigenaar van de “Float”? Dit is al decennia lang een discussie binnen project controls, en nog steeds. Om deze vraag correct te beantwoorden, moet het verschil tussen Total Float en Time Contigency (of tijdsbuffer) volledig worden begrepen. We hopen dat deze blogpost duidelijkheid geeft van de verschillen. Deze blog is Engelstalig. 

Stijn Van de Vonderby Stijn Van de Vonder

Lees verder

6 redenen om Primavera P6 naar de cloud te brengen

Primavera P6 heeft zichzelf geprofileerd als de leidende software voor projectplanning en -controle en vooral voor complexe projecten in engineering en constructie. Niet elke P6-implementatie is echter dezelfde. Vier verschillende implementatietypes kunnen worden onderscheiden door andere architectuur en functionaliteiten. In deze blogpost zullen we ons richten op de voordelen van de meest recente, P6 EPPM Cloud Services. Deze blog is Engelstalig.

Stijn Van de Vonderby Stijn Van de Vonder

Lees verder

Claim Analysis specialists – de “begrafenisondernemers” van project controls

Eén van de opkomende technieken binnen projectcontroles is (forensische) vertragingsanalyse. Het is één van de geldmakers van project controls. Forensische schema-analisten behoren tot de beste en meest gerespecteerde experts in projectcontroles. Ze bestuderen en onderzoeken gebeurtenissen en gebruiken op Kritieke Pad Methode-gebaseerde technieken om de oorzaak en impact van vertragingen te berekenen met als doel claims te ondersteunen door middel van onderhandelingen of zelfs juridische procedures.

Bij Primaned Belgium beschouwen we het als een groeimogelijkheid en investeren we veel tijd in het voortdurend verbeteren van onze vaardigheden in vertragingsanalyse (Delay Analysis). Niettemin hebben we gemengde gevoelens bij dit domein. Deze blog is Engelstalig.

Stijn Van de Vonderby Stijn Van de Vonder

Lees verder

Oracle Primavera P6 R17 is uit!

Op 14 juli werd de nieuwste versie van Oracle Primavera P6 vrijgegeven. In dit blogbericht zullen we een aantal van de nieuwe functies bespreken en toelichten wat deze voor de klant kunnen betekenen. Tevens zullen we onze eerste indrukken over deze nieuwe release met u delen.

Stijn Van de Vonderby Stijn Van de Vonder

Lees verder