Wat is Project Controls?

"Project Controls is deel van projectmanagement dat de projectgegevens bepaalt, vormgeeft, analyseert, voorspelt, meet, rapporteert, visualiseert en zodoende inzicht geeft in het project dat de besluitvorming zal beïnvloeden, zodat projecten een maximale waarde voor de belanghebbende zal creëren".

Primaned Belgium is gespecialiseerd in project controls en onderkent vier verschillende procesgroepen binnen dit domein.

Integrated
Planning

Het succesvol managen van een project begint met een goede planning. Plannen dat gebeurt op gebied van scope, tijd, resources, kosten en risico’s.  De meerwaarde (en complexiteit) van onze geïntegreerde benadering schuilt in het modelleren van de interacties tussen deze kennisgebieden.

Progress
Monitoring

Het meten van voortgang (scope, tijd, kosten) is een zeer belangrijke onderdeel van project controls. Betrouwbare voortgangsmetingen zijn cruciaal voor waardevolle analyses. Mobile apps kunnen helpen bij het efficiënt verzamelen van betrouwbare gegevens.

Analysis
& Optimization

De kerntaak van project controls ligt natuurlijk in het uitvoeren van analyses. Voortgang wordt vergeleken met de baseline en mogelijke scenario’s voor optimalisatie worden geëvalueerd. Primaned heeft een grote expertise in verschillende tools en technieken voor projectanalyse.

Insights
& Reporting

Uiteindelijk draait project controls om het leveren van inzichten die ervoor zorgen dat het project succesvol wordt opgeleverd. Effectieve rapportage (bv. BI dashboards) en communicatie zijn sleutelfactoren om te verzekeren dat het geleverde inzicht wordt omgezet in actie.

"Project Controls bestaat uit vele kennisgebieden zoals scope, tijd, kosten en risico's. De echte waarde van de project controls technieken is de integratie tussen deze kennisgebieden.

Voor de complete definitie, lees deze blog post