Blog

Oracle Prime – PM tool van de toekomst?

Stijn Van de Vonderby Stijn Van de Vonder | In Oracle Prime, Primaned Blog, Tools |

Oracle Primavera P3 en later Primavera P6 zijn al meer dan drie decennia marktleider op het gebied van projectmanagement, en ik ben er zeker van dat deze laatste het nog voor een tijdje zal blijven.

Maar, project controls best practices veranderen en de toolbox dus ook.

Bij Primaned Belgium hebben we een aantal zeer sterke project management tools gezien, zoals de PMWeb en het veel verbeterde MS Project Online, om er slechs twee te noemen. Welke de meeste passende tool is, hangt af van de businesscase en de functionele eisen van de klant. Wij helpen u graag bij het maken van deze beslissingen.

Tijdens het afgelopen jaar, heeft een bepaalde tool zodanig onze aandacht getrokken, dat we besloten hebben om zwaar te investeren om deze onder de knie te krijgen. We hebben ons opgesteld als pioniergebruikers en zijn van mening dat we momenteel niet alleen in staat zijn om deze tool succesvol te implementeren maar ook om onze kennis daarover te delen. De tool waar we naar verwijzen, is Oracle Prime.

Wat is Oracle Prime?

Oracle Prime is in wezen een oplossing die alle kennisgebieden binnen projectbeheer integreert in één enkele applicatie. In tegenstelling tot andere projectbeheer-tools die hun focus op planning leggen, zoals Primavera P6, of die zich slechts op één kennnisgebied binnen projectbeheer richten, is Oracle Prime een veel uitgebreidere applicatie voor het opleveren van projecten. De kennisgebieden van projectbeheer, zoals scope, kosten, risico en documenten zijn binnen Oracle Prime mature modules. Bovendien heeft Oracle Prime nog andere functionaliteiten, zoals workflows en ‘nieuwsfeeds’ om sociale samenwerking te verbeteren. Naast een veelomvattende applicatie voor het opleveren van projecten, is Oracle Prime eveneens een instrument voor kapitaalplanning en project-portfolio-management. Al bij al zijn de mogelijkheden uitgebreid en veelbelovend.

Waarom geloven we in Oracle Prime?

Ik moet toegeven dat ik persoonlijk nooit enthousiaster ben geweest door de visie achter een softwaretool, dan bij Oracle Prime. Hierbij enkele redenen waarom :

  1. De visie achter de tool sluit nauw aan bij de visie van Primaned op geïntegreerde project- controles. Door de integratie tussen tijd, risico, middelen, kosten en scope succesvol te beheren, wordt de optimale waarde gecreëerd. Hoe kan dit beter worden bereikt dan door ze allemaal in één enkele applicatie te hebben?
  2. Het is een cloud-gebaseerde oplossing. Zowel onze klanten als Primaned kunnen zich nu focussen op het leveren van bedrijfswaarde, terwijl Oracle zich bekommert om de IT-kant.
  3. Oracle Prime is een applicatie, geen framework. Er kunnen soortgelijke oplossingen bestaan die uitgebreid en flexibel zijn, maar vaak vereisen deze een zware technische implementatie. Oracle Prime niet.
  4. Laat je niet misleiden. Het is niet omdat deze tool uitgebreid is, dat ze niet de diepte in gaat. Inderdaad, Oracle Prime is zelfs heel diepgaand in sommige functies. Monte Carlo risicosimulaties, lean scheduling, enz. vormen allemaal een onderdeel van deze oplossing.
  5. Als partner weten we dat er in de toekomst extra functionaliteit voorzien is, die bij volgende versies zal toegevoegd worden. De tool wordt in de toekomst alleen maar uitgebreider. Blijf ons volgen!
  6. Oracle Prime is intuïtief en ziet er goed uit. Laten we eerlijk zijn, dit is een geldig argument.

Aandachtspunten

Aangezien we een evenwichtig beeld willen geven over Oracle Prime, zijn hier enkele aandachtspunten:

  1. De inleiding van dit artikel mag misschien een beetje misleidend geweest zijn. Oracle Prime is geen vervanger voor Primavera P6. Als u een aannemer bent en u werkt op megaprojecten, blijft Primavera P6 dé tool bij uitstek voor Kritieke Pad-gebaseerde planning en controle. Het goede nieuws is dat Primavera P6 integreert met Oracle Prime.
  2. Oracle Prime is enkel cloud-gebaseerd. Installatie op eigen servers is niet mogelijk. Bijvoorbeeld voor klanten uit de nucleaire sector en defensie ligt dit nog lastig.
  3. Het is nog steeds een nieuw product. Hoewel het me meestal erg enthousiast maakt, is het voorlopig althans, in sommige opzichten ook teleurstellend. Om een voorbeeld te geven : niet alle Apps zijn even geïntegreerd als men zou kunnen verwachten en de import/exportfuncties zijn zeer beperkt. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste van deze problemen bij de volgende versies opgelost zullen zijn, maar tot dan zijn er tijdelijke oplossingen nodig.

En tenslotte …

Deze post dient enkel als inleiding. Primaned Belgium zal in de komende maanden een volledige reeks blogberichten schrijven over all verschillende Apps binnen Oracle Prime. Ook zullen we in Oktober een event organiseren om Oracle Prime te lanceren.

We hopen dat onze lezers even enthousiast worden als wij.

Tags: , , ,

Trackback from your site.