Blog

Waarin verschillen MS Project en Primavera P6?

Sonny Vandenbruaeneby Sonny Vandenbruaene | In MS Project, Primaned Blog, Primavera P6, Tools |

Zonder enige twijfel is dit de vraag die mij al het vaakst werd voorgeschoteld tijdens mijn carrière. Vele projectmanagers kennen MS Project Professional en hebben gehoord van Oracle Primavera P6. Maar welke tool moeten ze nu kiezen voor CPM scheduling?

Zeer gelijkaardig

Laat me eerst benadrukken dat het basisprincipe van beide tools zeer gelijkaardig is. We voeren activiteiten, doorlooptijden en volgorderelaties in een tabel in en beide tools gebruiken de kritieke pad methode om starttijden, eindtijden en speling (Total Float) te berekenen. Ze gebruiken dan beiden een Gantt chart om de resulterende planning te visualiseren. Een zeer krachtige manier om je projecten naar succes te sturen zoals in deze blog post beschreven werd.

De verschilpunten

Toch zijn er verschillen en ik zal een aantal ervan hier even bespreken. Ik ga hierbij niet kijken naar de functionele verschillen (die bespreken we in een latere blogpost), maar naar verschillen die een grote impact zouden hebben bij de toolkeuze. Ook is het belangrijk om te zeggen dat deze vergelijking vooral focust op engineering, bouw en industriële projecten, niet op bijvoorbeeld IT-projecten, want daar ligt onze ervaring (of expertise) niet.

  1. MS Project heeft als Microsoftproduct een zeer herkenbare interface. Een gebruiker kan er behoorlijk snel mee aan de slag. Oracle Primavera P6 is daarentegen een complex ogend product met eindeloze mogelijkheden en heeft dan ook een behoorlijke leercurve. Dit argument is vaak belangrijk bij de keuze tussen beide tools, maar is ook niet zonder gevaar omdat scheduling nu éénmaal niet zo straight forward is. Deze complexiteit vertaalt zich dan ook in meer flexibiliteit vanwege het uitgebreidere pakket aan mogelijkheden. Maar vergis je niet, ook in MS Project heeft men een goede opleiding nodig om kwalitatieve planningen te kunnen maken.
  2. De meeste gebruikers van Oracle Primavera P6 gebruiken de Professional interface om met de tool te werken (en te connecteren met de databank). Deze interface is stil blijven staan in de tijd en is grafisch toch minder aantrekkelijk dan de recentere versies van Microsoft Project. Zeker als we naar rapportage kijken. Ooit was het anders, maar vandaag heeft MS Project met de ingebouwde Excel-achtige rapporten hier toch duidelijk de bovenhand.
  3. Oracle Primavera P6 stimuleert een gestructureerde aanpak tot scheduling. De manier hoe deze tool is opgebouwd zorgt ervoor dat de gebruiker op een correcte manier planningen opbouwt en opvolgt. Terwijl men natuurlijk ook in Primavera P6 slechte planningen kan maken, zien we deze toch veel minder frequent dan in MS Project.
  4. Oracle Primavera P6 werkt altijd met een (SQL of Oracle) databank. De tool heeft geen losse bestanden zoals de .mpp bestanden van Microsoft Project Professional. Dit heeft natuurlijk heel wat voordelen naar samenwerking en herbruikbaarheid toe. Primavera P6 is een echte bedrijfsoplossing en MS Project Professional is dat niet. Dus als uw bedrijfsnood zich vooral situeert op het managen van resources over de projecten heen, dan is P6 zeer geschikt. Natuurlijk bestaat Microsoft Project Server als bedrijfsoplossing, maar deze tool wordt in de markt waar wij actief zijn niet veel gebruikt en daar zijn wat ons betreft goede redenen voor.
  5. In MS Project staat het project centraal. Bij MS Project Professional is een project zelfs gewoon één .mpp bestand. In Oracle Primavera P6 is het project ID slechts een van de vele attributen van een activiteit in de databank. Dit heeft tot gevolg dat het in P6 zeer eenvoudig is, om meerdere planningen samen te beheren, raakvlakken te definiëren, andere dwarsdoorsnedes van de data te maken, werk te verdelen over meerdere planners, etc. Om deze reden is P6 tot op heden de onbetwistbare standaard voor complexe, multidisciplinaire projecten.

De keuze

De keuze tussen MS Project en Primavera P6 is zeker niet altijd eenvoudig. Primavera P6 is over het algemeen een tool die eerder gebruikt wordt door getrainde professionals in planning om complexere projecten te managen OF als bedrijfsoplossing voor enterprise resource management. Microsoft Project is een toegankelijk tool voor een PM die zelfstandig een planning wil maken.

Beide tools zijn bewezen oplossingen met een lange staat van dienst. Maar ontwikkelingen staan natuurlijk niet stil en misschien zou de vraag wat de beste scheduling tool is voor jouw organisatie wel eens een ander antwoord kunnen krijgen dan MS Project of Primavera P6.

De recente alternatieven

Er zijn een aantal alternatieven in de markt. Het moet gezegd zijn dat vele software-oplossingen die scheduling functionaliteiten hebben, dit niet als core functionaliteit hebben en dus naar onze mening te zwak zijn hiervoor, maar er zijn uitzonderingen.

Oracle Primavera Cloud is de nieuwste generatie scheduling tool. Met dezelfde krachtige scheduling engine als Primavera P6, maar ook 100% cloud native, eigentijds en met extra functionaliteiten zoals scope, cost, risk en tasks. Kijk hier  en hier voor meer informatie.

InEight Schedule is een scheduling tool die doormiddel van artificiële intelligentie het scheduling process efficienter en effectiever maakt. Een disruptieve manier van scheduling met verhoogde betrokkenheid van het hele team. Een interessante optie voor heel wat bedrijven. Kijk hier voor meer info.

Integratie

Nog leuker en interessanter wordt het wanneer we de tool kunnen laten communiceren met reeds gebruikte softwarepakketten, denk maar aan een ERP-systeem, het tijdsregistratiesysteem en een BI-tool om de info rechtstreeks om te zetten in dashboards.

Besluit

De keuze voor de juiste scheduling tool is niet eenvoudig en complexer dan we in een blog post kunnen vatten. Er moet heel vaak dan ook breder gekeken worden dan de tool alleen. Onze consultants zijn daarom natuurlijk steeds bereid om samen met jullie te kijken wat de geschikte oplossing zou zijn voor jullie bedrijfsnoden. Contacteer ons gerust op info@primaned.be voor advies.

 

Leave a comment